Integritetspolicy

För oss på Great Consulting Nordic AB är det viktigt att värna om den personliga integriteten när vi hanterar personuppgifter.

Våra riktlinjer följer den nya dataskyddsförordningen eller General Data protection (GDPR) som trädde i kraft 25 Maj 2018.

Vår policy hjälper dig att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter i vårt arbete.

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Beroende på typ av uppdrag tar GREAT en av dessa roller i uppdraget. I båda fall hanterar vi dina uppgifter på samma säkra sätt.

Varför hanterar GREAT personuppgifter?

GREAT kan använda dina personuppgifter för ett antal olika ändamål och projekt som t.ex. intervjuer, undersökningar, mötesbokning eller inbjudningar. GREAT har rätt att behandla dina uppgifter om det krävs för att uppfylla våra kunder berättigade intressen eller vårt uppdrag uppdrag. Vi har även rätt att rätt att behandla dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till detta.

Vilka uppgifter hanterar GREAT?

De uppgifter som behandlas kan inkludera information som t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och liknande information. Ingen information som inte är väsentlig för respektive uppdrag sparas.

Vilka delar personuppgifter med?

Ett fåtal projekt kräver att underleverantörer till GREAT tar del av uppgifter, när det sker säkerställer GREAT att respektive underleverantör har ett avtal som säkerställer att dina personuppgifter hanteras korrekt.

Hur länge hanterar GREAT dina personuppgifter?

GREAT har som policy att inte lagra personuppgifter som inte längre krävs för att kunna genomföra vårt uppdrag. Efter avslutat projekt anonymiseras eller raderas samtliga personuppgifter inom 6 månader.

Vad har GREAT för skyldigheter till dig som individ?

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som GREAT lagrar. För att få denna information skall den begäras skriftligen via e-post till info@great.se. Om du anser att en uppgift är felaktig eller önskar att bli raderad kan du skicka en skriftlig begäran om ändring eller radering.

GREAT har som policy att svara dig inom 30 dagar, om längre tid krävs för att besvara inkommen begäran kommer GREAT meddela dig inom 30 dagar.

Säkerhet

Personuppgifterna lagras i krypterade databaser där GREAT regelbundet utvärderar säkerheten.

Kontakt

Om du har några frågor kring GDPR eller hur GREAT hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via epost: info@great.se

För mer information kring GDPR rekommenderar vi er även att besöka datainspektionens hemsida.