Jag heter Joakim Bäck och är VD/partner på Great. Tillsammans med kompetenta och erfarna medarbetare har Great i 15 år verkat för att göra våra kunder bättre. Konkret betyder det att vi hjälper våra kunder med att utveckla sina interna och externa strategier, utbilda personal och interagera på marknaden i olika faser av kundprocessen.

Current situation om oss Om oss photodune 2468161 current situation m1

Greats kunskap och erfarenhet har skapat många bra referensprojekt hur en organisation ständigt arbetar med förbättring och utveckling. Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan utveckla er organisation.

Våra kunder hittar du inom både privat och offentlig sektor, främst med ett fokus att utveckla kundrelationen med både befintliga och nya målgrupper. För att kunna göra det har vi ett antal verktyg och tjänster beroende på kund och situation.

 Exempel på detta är:

·        Strategi och planering på ledningsnivå.

·        Marknadsanalyser och undersökningar för att bedöma sin nuvarande och konkurrensters position på bestämd marknad.

·        Matchning och kvalitetsanalyser av kunddata för att säkerställa rätt förutsättningar.

·        Utbildning av personal i bemötande, retorik och säljkunskap.

·        Faktiskt genomförda leadsaktiviteter och säljarbete mot befintliga och nya marknader.

·        Digital kommunikation med mailutskick, sökordsoptimering, hemsidor och kommunikationsstrategier.

Great Consulting grundades 2002 och har idag ett 20-tal medarbetare.