Marknadskartläggning

En projektorienterad approach där vi är ett stöd när du vill hitta nya kunder, ska lansera en ny lösning eller börja bearbeta nya segment.

Vi hanterar allt ifrån att ta fram målgruppsdata till att utforma budskap och frågor utifrån ert marknadsmaterial

  • Uppstart – Val av målgrupp/segment, budskap och frågeställningar, målbild
  • Bearbetning – Kartläggning av beslutsfattare och påverkare, intervjuer
  • Rapport & Data – Strukturerad CRM-data, slutsatser, leads att ta vidare
  • Fortsatt säljprocess

Prospektering och Leadgenerering

Vi upprättar en process för löpande leadshantering utifrån befintliga aktiviteter och system.

Arbetet är löpande med målen att:

  • Öka datakvalitet i CRM
  • Maximera utfallet av kampanjer och event
  • Öka antalet leads och affärsmöjligheter som skapas i samband med kampanjer och event
  • Förbättra uppföljning av leads
  • Kapitalisera mer på skapade leads och prospekts

Löpande säljstöd

I säljstödsprojekt fungerar vi som en dedicerad resurs som jobbar löpande med en säljare eller ett säljteam.

Resursen utbildas och specialiserar sig efter behov och utifrån mål och prioriteringar fokuserar säljstödet på de områden som säljteamet har mest behov av.

Utifrån långsiktig planering är det möjligt att skala upp och ned resursen över tid beroende på säsong eller tillfälliga toppar.

Vi genomför uppdragen både i projektform och som löpande avtal beroende på vår klients behov. Funderar du på att utveckla din prospektering eller leadsprocess? Kontakta oss så diskuterar vi utifrån vår erfarenhet och dina behov.

Verksamhetsutveckling för offentlig sektor

Vi arbetar tillsammans med kommuner och organisationer i syfte att förbättra service och myndighetsutövning till företagen. Detta kan ske genom :

Fördjupat dialogarbete: Kvalitativa undersökningar, fokusgrupper, fördjupade utvärderingar och analyser.
Verksamhetsutveckling: processledning, utvecklingsprojekt, workshops, analys och åtgärder
Funktion för företagslots.
Kontakt/servicecenterutveckling.