Läs mer

Verksamhetsutveckling för offentlig sektor

Många kommuner och organisationer behöver jobba med att utveckla sina relationer till sina kunder och medarbetare. Detta för att säkra tillväxt och utveckling.

Läs mer

Nyheter

  • februari 26th, 2015

Joakim Bäck tar över VD-rollen på Great Market Interaction AB

Joakim Bäck tar över VD-rollen fr.o.m. 1 januari 2015. Vid […]

  • Exempel på uppdrag och resultat

Exempel på uppdrag och resultat

  • september 22nd, 2014

Under 2014 genomför GREAT ett dialogarbete med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor. Vi har gjort djupintervjuer, analys och fokusgrupper i syfte […]