Läs mer

Verksamhetsutveckling för offentlig sektor

Många kommuner och organisationer behöver jobba med att utveckla sina relationer till sina kunder och medarbetare. Detta för att säkra tillväxt och utveckling.

Läs mer

Nyheter

  • Exempel på uppdrag och resultat

Exempel på uppdrag och resultat

  • september 22nd, 2014

Under 2014 genomför GREAT ett dialogarbete med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor. Vi har gjort djupintervjuer, analys och fokusgrupper i syfte […]