Vi arbetar tillsammans med kommuner och organisationer i syfte att förbättra service och myndighetsutövning till företagen. Detta kan ske genom : 

Fördjupat dialogarbete: Kvalitativa undersökningar, fokusgrupper, fördjupade utvärderingar och analyser. 
Verksamhetsutveckling: processledning, utvecklingsprojekt, workshops, analys och åtgärder 
Funktion för företagslots. 
Kontakt/servicecenterutveckling. 

Kontakt: 

Ulrika Riseby 
Affärsansvarig 
070-240 2140 
ulrika.riseby@great.se